הגלישה באתר וכל שימוש ו/או הסתמכות על תכניו, לרבות מידע בנוגע למטפלים ו/או נותני שירותים אחרים המפורסמים בו, הינה על פי שיקול דעת המשתמש ואחריותו הבלעדית. העמותה, מנהלי האתר ו/או מי מטעמם אינם אחראים באופן כלשהו על השימוש ו/או ההסתמכות שלך על תכני האתר ו/או טיב הטיפול או השירות שיינתן על ידי המטפלים ו/או נותני שירותים אחרים המפורסמים באתר, כמו גם בנוגע לכשירותם ומומחיותם.